HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010121_540c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakovaný nepořádek a nevhodné popelnicové stání

Datum nahlášení: 01.01.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Prosím o řešení problému s nevhodným umístěním popelnicového stání v Havířské ulici č.p. 1442!Tj. malý a neúplný počet popelnic umístěných přímo pod okny panel. domu. Dále žádné oplocení, či ohraničení zejména z důvodu větrného koridoru. Každý sebemenší větrník rozfouká odpadky z neustále přeplněných popelnic do širokého okolí!


Lokalita závady: gen. Svobody, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Rozšíření kontejnerového stání není z hlediska vlastnictví okolních pozemků ze strany města možné jak jsme již několikrát uváděli. Vybudování klecového ohrazení bude projednáno s oddělením investic, jelikož jeho výstavby podléhá stavebnímu povolení. Počet černých nádob na směsný komunální odpad je dostačující vzhledem k počtu obyvatel, jelikož jsou vyváženy 3 x týdně.