HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010319_4b65


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Není snížený obruvník před vjezdem do dvora

Datum nahlášení: 01.03.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Není možné vjet do dvora do garáže, protože obruvník je standardně vysoký, ale přitom by měl být sníženy tak jak je to u jiných vjezdů. Například hned vedle do Salonu Fatima. Fotografie mi nejde přiložit mohu následně do e-mailu.


Lokalita závady: ulice Masarykova třída 1226/86, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Město Teplice jako vlastník komunikace, jež je zatříděná jako místní komunikace (chodník) Vám sděluje, že dle §12, odst.4 vyhlášky 104/1997 Sb. obnovuje sjezdy na sousední nemovitost v případě plné rekonstrukce uvedené komunikace. V místě samém nejsou sjezdy k jednotlivým nemovitostem zřízeny, proto dle uvedeného § jste stavebníkem sjezdu a pro jeho úpravu si musíte vyžádat povolení silničního správního úřadu.