HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010320_6641


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vraky 2 aut na Nákladní ulici

Datum nahlášení: 01.03.2020

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Na Nákladní ulici, na parkovišti naproti bývalé Desta podnik, jsou 2 vraky aut, jedno je pokryté plachtami, asi tam někdo přenocuje. Vypadá to hrozně už dlouhou dobu.


Lokalita závady: Nákladní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidla stojí na komunikaci ve vlastnictví soukromé firmy. S touto firmou jsme již komunikovali a v souladu s §19c zákona č. 13/1997 Sb., firma zaslala návrh silničnímu správnímu úřadu k odstranění vozidel. V současné době je výzva neznámým majitelům na úřední desce města Teplice. Po marném uplynutí lhůta 2 měsíců bude firma oprávněna vozidla odstranit.