HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010424_1d95


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vysypané odpadky a nepořádek na schodech z Laubeho nám. na Letnou

Datum nahlášení: 01.04.2024

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Dobrý den, na schodech na Letnou a v jejich těsném okolí je vysypaný odpad, rozbité skleněné láhve a vůbec celkem početná sbírka různých vyhozených obalů. Množství odpadků už bude za chvíli přesahovat počet schodů. Na schodech bohužel není žádný koš.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V uvedené lokalitě bude provedeno místní šetření a proveden úklid schodiště, příp. přilehlého okolí. Odpadkové koše jsou umístěny: 1x bezprostředně nad schodištěm a 1x v těsné blízkosti pod schodištěm, a to u zastávky MHD. Vzhledem k obtížnému svozu a přítomnosti dalších odpadkových košů v blízkosti neuvažujeme o umístění dalšího na schodiště.