HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010721_169d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Suchý strom

Datum nahlášení: 01.07.2021

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Dobrý den, Na jaře 2021 se v naší ulici - Opavská se kácely staré suché stromy a byl ponechán za kontejnery na začátku ulice polosuchý velký topol - za sběrným kontejnerem na prádlo a boty , jiný byl hned vedle pokácen a tento ponechám. Nachází se vedle parkoviště, neustále z něj padají uschlé větve a ohrožuje zaparkované vozy, zvláště teď, kdy jsou neustálé bouřky a silný vítr. Kdo rozhoduje o pokácení stromů ? a v případě poškození aut? kdo nese zodpovědnost ? Děkuji za odpověď Voharčíková


Lokalita závady: Opavská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace byla dne 1/7/2021 prověřena na místním šetření. Jelikož se jedná o nadlimitní dřevinu, bude požádán orgán ochrany přírody a krajiny o povolení ke kácení. Dřevina bude pokácena po vydání rozhodnutí a v období vegetačního klidu. Poté bude za tuto dřevinu vysázena vhodná náhradní výsadba.