HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 010721_5e8b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zarostlé hřiště a pískoviště

Datum nahlášení: 01.07.2021

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Dobrý den, mám dotaz. Před barákem máme travnatý plácek, na kterém kdysi bylo červené hřiště (fialově označeno) a pískoviště (červeně označeno). Bylo by to možné obnovit? Teď je to jsou to jen zarostlé plochy. Také by bylo hezké, kdyby celkově tato travnatá plocha mohla být více využívaná a byly na ní třeba nějaké prolézačky.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Na váš dotaz týkající se výstavby dětského hřiště za domy v ulici V Lukách, vám sdělujeme, že některá nově vybudovaná dětská hřiště se v poslední době stávají kontroverzními, a to hlavně v blízkosti domů, což je Váš případ, a to hlavně s důvodu toho, že mohou být zdrojem hluku a nepořádku. Proto je důležité projednání umístění herních prvků s obyvateli žijící v blízkosti zamýšleného vybudování dětského hřiště. Žádost na vybudování dětského hřiště, by měla vzejít ze strany bytových družstev a měla by být projednána s občany přilehlých domů včetně souhlasů vlastníků nemovitostí přiléhajících k této ploše. Takto Vámi podaná žádost nestačí.