HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 011019_56d4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zarůstající chodník z okolní parcely

Datum nahlášení: 01.10.2019

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Kolem hlavní silnice. Postupně se stává neprůchodný.


Lokalita závady: Pražská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Po prověření vlastnických poměrů bylo zjištěno, že pozemky nejsou ve vlastnictví Města Teplice. Vlastník pozemků, na nichž se nachází problematická zeleň, bude vyzván k nápravě stavu v co nejkratším možném termínu.

S pozdravem
Bc. Tereza Havlínová