HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 011020_3b20


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dlouhodobý nepořádek v centru

Datum nahlášení: 01.10.2020

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Bylo by vhodné, kdyby alespoň centrum města bylo v rámci možností čisté. Takto to vypadá nedaleko magistrátu, u domu kultury Teplice. V jiných (hlavně lázeňských) městech takový nepořádek, navíc centru, není. Tento stav je dlouhodobý, takže by bylo vhodné zvážit větší četnost úklidu. Děkuji.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Centrum města se uklízí každý den ručními počišťovači a 3x týdně vysávacím zařízením. Úklid středu města probíhá v ranních - dopoledních hodinách, takže četnost úklidu je dostačující a to, že občané odhazují nedopalky cigaret a jiné odpadky na zem, přestože mají v dosahu odpadkové koše, je smutná pravda a pokud se jejich přístup nezmění, budeme se s podobnými obrázky bohužel setkávat každý den, než dorazí na místo úklidová četa.