HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020120_459c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadkové koše

Datum nahlášení: 02.01.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Od křižovatky u večerky-bývalý Tuček ,za paneláky ! ke škole Koperníka až po východ uličkou od MŠ na Panoramě jsou již dlouho vyvrácené a zničené od vandalů odpadkové koše. Hlásím to až po půl roce,protože tyto nádoby jsou neustále ničeny opilcema a mládeží. Řešením by možná bylo,kdyby koše byly betonové s vložkou či časem jen s odpad.pytlem.Ty by náporu snad odolaly...


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Oprava odpadkových košů byla zadána svozové společnosti Marius Pedersen a.s.. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se oprava odpadkový košů prodlouží do doby, kdy bude možné provést betonování sloupků, na kterých jsou odpadkové koše zavěšeny.