HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020120_9ac7


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nečitelné tabulky s popisem ulice

Datum nahlášení: 02.01.2020

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Na křižovatce ulic Jana Koziny / Bohosudovská jsou na přilehlé trafostanici nečitelné tabulky s názvy ulic.


Lokalita závady: Jana Koziny, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, ale tyto tabulky již město neobnovuje a je na vlastníkovi daného objektu, jak s tabulkou naloží. Pro označení ulic již využíváme tzv. uliční směrovky na samostatných sloupcích nebo sloupech veřejného osvětlení.

S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice