HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020223_30bc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící část chodníku/komunikace a doplnění dopravního značení přechodu pro chodce

Datum nahlášení: 02.02.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Chybí dokončení chodníku/komunikace a vyznačení přechodu pro chodce.


Lokalita závady:


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V dotčeném prostoru nepředpokládáme zvýšenou poptávku po přecházení a neplánujeme tedy dostavbu chodníku a realizaci přechodu pro chodce. Nejbližší stávající přechod pro chodce je vzdálen pouze 50m.