HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020223_c163


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Oslepující osvětlení_ul. K Vápence

Datum nahlášení: 02.02.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici K Vápence, naproti stavebninám, je na hlavní budově areálu NAO umístěno venkovní osvětlení přilehlé parkovací plochy. Jedná se o 2 ks svítidel s pohybovým čidlem. Senzor pohybu zachytí i vozidla, která jedou po veřejně přístupné účelové komunikaci před areálem NAO. Intenzita světla je natolik oslepující, že řidič daného vozidla absolutně nic nevidí ( jedná se samozřejmě o jízdu ve směru proti svítidlům ). Žádám vás tedy o zajištění bezpečného provozu na komunikaci, jelikož zbytek ulice od areálu stavebnin směrem do Hudcova je komunikace veřejná ve vlastnictví statutárního města Teplice. ( viz připojené foto.)


Lokalita závady: K Vápence, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vlastník objektu byl vyzván k úpravě osvětlení tak, aby nedocházelo k oslňování projíždějících řidičů po komunikaci ležící mimo areál firmy NAO a nebyla ohrožována bezpečnost provozu na této komunikaci.