HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020619_cbd7


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněný kontejner na sklo

Datum nahlášení: 02.06.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, na rohu ulice U Schodů je přeplněný kontejner se sklem, lidé už hojně odkládají skleněný odpad i kolem kontejneru, vzniká z toho pomalu střepoviště.


Lokalita závady: ulice Karla Čapka, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, kontejner na sklo v tomto stanovišti má svážen 1x za 14 dní, vždy v pondělí v liché kalendářní týdny. Svoz tedy vychází na dnešek, s tím, že bude zajištěn také úklid okolo. Je možné, že se někdo nárazově zbavil většího množství skleněného odpadu. Pokud by se situace s přeplněním opakovala, prosím o informaci, bude nutné přistavit další kontejner na sklo.