HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020620_fc42


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník, odstranění zeleně

Datum nahlášení: 02.06.2020

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Dobrý den, potřebovala bych vědět, z jakého důvodu nám pracovníci technických služeb zlikvidovali zeleň před domem Denisova 85/15, Teplice. Zeleň jsme si vysázeli sami a nikomu nepřekážela, jelikož byla udržovaná. Chtěli jsme opravu chodníku a ne zničení zeleně. Kdo to prosím nařídil a proč? Děkuji za zprávu.


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, ve věci úpravy zeleně byl prostřednictvím tohoto portálu (Hlášení závad) předán OŽP ze sousedního objektu podnět na úpravu keřů, které brání ve výhledu při výjezdu na komunikaci. Podnět byl v polovině května prověřen a shledán jako oprávněný. Následně bylo provedeno sesazení keře na pařez. Keř začne opět v době vegetace obrůstat a následně bude udržován ve výšce max. 80 cm, a to s ohledem na normy Policie české republiky.
Dále ještě upozorňuji na skutečnost, že na veřejných prostranstvích může jakoukoliv zeleň vysazovat pouze vlastník pozemků - v tomto případě Statutární město Teplice.
Sesazení keře nic nemění na možné úpravě chodníku, kterou prosím dále komunikujte s příslušnou referentkou odboru dopravy.
Děkuji za pochopení.