HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020721_d914


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybi nádoby na tříděný odpad

Datum nahlášení: 02.07.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, prosíme vas občané Třešnovky na Bílé cestě nemáme kam vyhazovat tříděný odpad v místě bydliště, žádame zřizovatele o nádoby na tříděný odpad jako mají oklolní budovyí ,jinak budeme vše házet do smíšeného i plasty , sklo a papír, kov , elektro odpad, pokud nám nezajistíte možnost třídit odpad. Na točně je to neustale přeplněné nedostačuje kapacita, prosíme navyšte kapacitu!


Lokalita závady: Bílinská 2160/80, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nádoby na plasty a papír umístěné na točně na Bílinské ul. jsou nyní sváženy 1x týdně, navýšíme tedy četnost svozu na 2x týdně.