HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 020922_b313


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakované rušení nočního klidu

Datum nahlášení: 02.09.2022

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V ulici U Zámku je velmi často - téměř každý den - rušen noční klid. V okolí zahradního domu se schází lidé buď na lavičkách a popíjí, nahlas se baví, pouští hudbu atd., nebo se vydávají přímo z hospody zahradního domu ven na terasu a na ní se obdobně hlučně baví. V některé dny je možné slyšet i ozývající se hudbu z vnitřku zahradního domu.


Lokalita závady: U Zámku 525/1, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, tento portál slouží primárně k nahlášení závad/poškození/neprovedení prací při správě a údržbě majetku ve vlastnictví města (zeleň, odpady, mobiliář, komunikace, osvětlení, dopravní značení apod.).
Chápu vaše rozhořčení, ale v případě rušení nočního klidu je třeba obracet se na strážníky městské policie (156), kteří toto přestupkové jednání operativně řeší.
Děkuji za pochopení.