HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 021115_7696


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poničený chodník

Datum nahlášení: 02.11.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den ,chodník v ulici Palackého je skoro po celé své délce ve špatném stavu. Chodník kterým je překrytý potok je dosti široký a po renovaci by se dala 1/2 chodníku využít k sprotovnímu vyžití např. pro inline bruslení,nebo cyklisty jako je např.v Šanovském parku.


Lokalita závady: ulice Palackého, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V současné době se zpracovává projektová dokumentace k rekonstrukci uvedeného chodníku a možného využití šířkových poměrů chodníku např. pro vedení cyklostezky. V příštím roce bude jistě možno do dokumentace na našem odboru nahlédnout.