HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030123_c71b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník v ulici verdunská Teplice

Datum nahlášení: 03.01.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlý chodník v ulici Verdunská blízko základní školy. Hrozí pád dětí do vzniklé díry u kraje chodníku.


Lokalita závady: Ostravská 2774, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu řešíme ve spolupráci se
SČVK. Dle sdělení pracovníka SČVK se jedná o poruchu na kanalizaci, kterou by měli v nejbližším možném termínu opravit.