HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030316_85bc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek

Datum nahlášení: 03.03.2016

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Velký nepořádek v celém okolí .A také za tunelem.


Lokalita závady: ulice Bystřanská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Počátkem příštího týdne provedeme místní šetření. Na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice úklid zajistíme, případně pokud se jedná také o pozemky jiných subjektů, budou dotčení vlastníci vyzváni k nápravě stavu.