HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030319_6b2f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vzrostlé keře a stromky

Datum nahlášení: 03.03.2019

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Vzrostlé keře a stromky u paty domu na adrese Doubravická 1656/1, Teplice 1) od paty domu vpravo od vchodového schodiště roste růžový keř (viz. fotografie v příloze), který byl již několikrát ořezán, ale vždy byla jeho část zachována, což považuji za problematické. Po vyřezání i s kořeny bych považoval za opodstatněné nějakým způsobem zajistit, aby k novému vzrůstu již nedošlo 2) od paty domu na levé stěně domu roste blíže neurčený druh stromku (viz. fotografie v příloze). Platí pro něj podobný záměr jako u bodu 1.


Lokalita závady: ulice Doubravická 1656/1, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Tyto práce byly zadány s termínem realizace do konce března 2019