HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030417_2e4b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Málo kontejnerů

Datum nahlášení: 03.04.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Prosím o přidání kontejneru do ulice Anglická, kde i po svozu je kontejner hned zaplněný a odpad tak je na zemi, kde ho Marius zpravidla ignoruje.


Lokalita závady: Anglická 2090/3, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Z fotografie kterou jste přiložil je zřejmé, že odpad okolo (v tomto případě dlaždice a kusy nábytku) do běžného kontejneru na odpad vůbec nepatří, nejedná se o odpad komunální, ale velkoobjemový. Pokud by ho posádka při svozu vhodila do svozového vozu hrozí poškození lisovacího mechanismu uvnitř, je tedy nutné tento odpad odvážet samostatně jiným vozem. Nelze tedy říci, že by jej Marius ignoroval. Jedná se o neukázněnost občanů, kteří by tento odpad měli likvidovat prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů, které jsou zdarma přistavovány na 125 stanovišť po Teplicích, či jej odvézt a bezplatně uložit do sběrného dvora. Odkládání odpadu mimo nádoby, je přestupkem proti veřejnému pořádku a jako takové je pokutovatelné. Pokud se tedy některý z nájemníků tímto způsobem odpadu zbavuje opakovaně, doporučuji informovat Městskou policii na tel. 156, která vyšle hlídku a situaci prověří.
Na základě výše uvedených skutečností tedy prosím o informaci, zda je skutečně na místě potřeba navýšit o druhý kontejner na komunální odpad. Děkuji.