HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030418_58e4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Spadlý kabel

Datum nahlášení: 03.04.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Před bytovým domem v ulici Denisova 407/9. Kabel nějakého vedení proveseny nad parkujicimi vozidly před bytovým domem v ul. Denisova.. Visící ca 1.5 m nad terénem


Lokalita závady: Denisova, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Kabelové vedení není majetkem Statutárního města Teplice, v současné době zjišťujeme vlastníka, aby mohla být závada odstraněna.
Závada bude odstraněna společností CETIN.