HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030518_bb29


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezené kontejnery u Zahradního domu

Datum nahlášení: 03.05.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Jsou přeplněné nejmíň týden a odpadky lítají po celém okolí.


Lokalita závady: U Zámku, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, svoz má být prováděn v úterý, kdy je za tím účelem též vymezen dopravním značením přístup k těmto nádobám. Bohužel jej někteří spoluobčané nerespektují a z toho důvodu, ani přes asistenci Městské policie nebylo již 2 termíny po sobě možné svoz provést. V současné době činíme kroky k osazení dopravního značení na jehož základě by bylo možné zajistit odtah vozidel a svoz tak zajistit i v takovém případě. Svoz se snažíme zajistit v náhradním termínu, na stanoviště budou dočasně vráceny klasické kontejnery o objemu 1.100 litrů a kolem podzemních kontejnerů zajištěn úklid.