HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030518_e2b9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící značení

Datum nahlášení: 03.05.2018

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Zde chybí podélné značení užitím V01a, které vede k snižování počtu parkovacích míst nevhodným parkováním


Lokalita závady: Habrová, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nevím, zda jsem správně porozuměl, ale podélné stání naopak místa ubere oproti stávajícímu šikmému. Pro bližší vysvětlení mne můžete kontaktovat mailem či telefonicky.

Daniel Městka
odbor dopravy
Magistrát města Teplice