HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030518_f530


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesmyslné dopravní značení

Datum nahlášení: 03.05.2018

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: V této lokalitě se nalézá příčné parkování, které je označeno V01a jiným sklonem než jsou obrubníky a to ubírá v průměru 2 místa na blok.


Lokalita závady: Javorová, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
sklon (úhel), v němž jsou park. místa vyznačena je dán velikostí manipulačního prostoru pro vjezd a výjezd z park. místa. Tyto rozměry jsou dány normou a domnívám se tedy, že když bylo vodorovné DZ ve zmíněné lokalitě realizováno, vycházelo se z této normy. Pokud bychom se drželi sklonu obrubníků, museli bychom zrušit podélné parkování před panelovými domy. Při realizaci parkovišť vždy přihlížíme k tomu, aby vzniklo co nejvíce park. míst, avšak normu je nutné dodržet.
Pokud budete chtít další informace, můžete mne oslovit telefonicky či mailem.

Přeji příjemný den

Daniel Městka
odbor dopravy
Magistrát města Teplice
tel.: 417 510 929
mestka@teplice.cz