HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030521_5dea


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky

Datum nahlášení: 03.05.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Velice sporadicky vyvážejí odpadkový koš.Dříve i 3krát v týdnu, dnes ani za 2týdny. V koši jsou psí exkrementy a vypadává odpad.


Lokalita závady: Šmeralova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odpadkový koš má být svážen 3x v týdnu a dle předchozí urgence na dispečinku svoz takto probíhá. Předám tedy opět k prověření a případné nápravě. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se můžete obrátit přímo na dispečink svozové společnosti - tel.: 493 645 578 - p. Kříž, pro lepší operativnost.