HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030521_6701


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky všude na ulici

Datum nahlášení: 03.05.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Na Tržním náměstí problém s odpadem dlouhodobě přetrvává, nepořádek není jen kolem popelnic, ale všude na chodníku a na silnici


Lokalita závady: Tržní náměstí 241/6, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předáno na dispečink k zajištění úklidu, zároveň necháme stanoviště rozšířit o jeden kontejner navíc.