HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030619_7d69


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Autovrak - mechanicky poškozený, ostré hrany, ohrožuje okolí, shromažďuje odpad

Datum nahlášení: 03.06.2019

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Automobil zde stojí cca rok od nějaké autonehody, je mechanicky poškozeným opírá se o chodník, má ostré hrany nemá SPZ zabírá místo dalším vozidlům nebyla možnost jarního čištění komunikace, shromažďují se zde odpadky a roste tu na silnici zeleň, která ji svým růstem poškozuje, což bude později třeba opravit a bude to finančně náročnější, než samotný odtah vozidla


Lokalita závady: ulice Štúrova 1258, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo bude prověřeno zda již splňuje parametry "vraku" podle §19 zákona č. 13/1997 Sb. V případě že ano, bude vyzván provozovatel k odstranění.