HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030619_af4f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodtékající dešťová voda, zanesený kanál

Datum nahlášení: 03.06.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Nedbalova, před č.p. 1810 je ucpaná kanalizace pro odvod dešťové vody, po deštích zde zůstává zapáchající "laguna", navíc hrozí při vydatných srážkách zaplavení výměníkové stanice (viz foto)


Lokalita závady: Nedbalova 1810, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu předáváme správci dešťové kanalizace k odstranění.