HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030624_c60c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Závada - šíření nežádoucích invazních rostlin

Datum nahlášení: 03.06.2024

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: V Řetenicích na pozemku p.č. 826/2 byl zachycen lokální výskýt výmladků invazních rostlin (bolševník velkolepý a pajasan žláznatý). V zájmu životního prostředí a veřejné zeleně by bylo žádoucí toto ložisko lokálně odstranit-zlikvidovat, dříve než začne u těchto rostlin květenství a vysemení.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Pozemek p.č.826/2 není ve vlastnictví města. Nicméně bude informovat vlastníka.