HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030715_7555


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící dopravní značení

Datum nahlášení: 03.07.2015

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Zdejší hlavní silnice vedoucí ze sídliště k nájezdu směrem na Most není u křižovatky označena, řidič by tak měl dát přednost v jízdě vozidlům zprava, jenže u výjezdu z Kladrub i z Prosetic (Tří Dubů) je značka "Dej přednost v jízdě! (č. P4)". Bylo by vhodné doplnění o 2 kusy značek "Hlavní pozemní komunikace (č. P2)" případně "Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (č. P1)"


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, vyzvali jsem správce komunikací k doplnění dopravního značení. ŘSD již značku od nájezdu z I/13 doplnilo. Opětovně jsme vyzvali SÚS k doplnění dodatkových tabulek od Teplice a od Kladrub, dle jejich příslibu budou taktéž dodatky doplněny. Ještě jednou děkujeme za podnět.