HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 030717_1caf


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlý kanál

Datum nahlášení: 03.07.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Ulice Bratislavská u příjezdové cesty k poště 3 je částečně propadlý kanál a díra v komunikaci.


Lokalita závady: ulice Bratislavská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Již máme v řešení, poslali jsme urgenci na SČVK.