HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 031017_2d6b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Hrubínova ul. - úprava stráňky

Datum nahlášení: 03.10.2017

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V ul. Františka Hrubína byla provedena rekonstrukce ulice a chodníku. V rámci této reko. byla provedena terénní úprava stráně u domu Březinova 7 a sousedního domu v ul. Hrubínova tím způsobem, že stráň byla strmě zesvahována a opatřena jakousi jutovou sítí. Na tuto strmou síť naházel nějaký odborník na úpravu zeleně zeminu a travní semíhko. To pochopitelně sklouzlo dolů, částečné na chodník. Pod sítí je pouze je mezera a navážka na které vyroste možná tak plevel, což už se děje. O stráň jsem se doposud staral, sekal trávu a vysázel okrasné keře. To už teď nepůjde, protože na ní nevylezu. Nechápu jak může Váš úřad takovou práci od dodavatele převzít. Doporučuji stráň lépe zesvahovat a řádně zatravnit. Závadu jsem již hlásil minulý týden (26.9), ale bez reakce. Ing. Tomáš Kučera.


Lokalita závady: Františka Hrubína ev.č. 1856, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, situace byla prověřena na místním šetření. Stráň bude prozatím monitorována, pokud se do jarního období travní semeno neujme bude situace řešena jiným způsobem.