HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040121_ec19


Stav zpracování: V ŘEŠENÍ


Název hlášení: Chybějící nádoba na tříděný papír.

Datum nahlášení: 04.01.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Hezký den přeji. Od 21.prosince 2020 zde chybí nádoba na tříděný papír a to z důvodu, že při pokusu o vysypání spadla tato do útrob vozu, který poté odjel. Od té doby zde nádoba není. Dne 28.prosince 2020 jsem toto byl nahlásit na MÚ pracovnici v zastoupení při přítomnosti ostrahy na recepci. Bylo mi přislíbeno, že do dvou dnů bude nádoba dodána. Dnes je 4.ledna2021 a nádoba stále nikde /viz foto/. Žádám Vás tímto o nápravu.


Lokalita závady: Antonína Sochora, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Doplnění nádoby na separovaný odpad bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.