HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040124_e292


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Ničení veřejného prostranství

Datum nahlášení: 04.01.2024

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V Řetenicích vedle bývalé točny MHD (u kontejnerového stání) a konec ulice V Břízkách si někteří ne-lidé "ničemové", záměrně ničí přejížděním chodník a travní porost. Z fotky v příloze je patrné, že už někomu také došla trpělivost a přesunul kontejnery na místo, kde projiždějí bezohlední-neukáznění řidiči. Jak je vidět z fotky, darebáci rozjíždějí távník o kus dál. Tímto žádáme příslušný ODT, aby učinil žádoucí vhodné opatření k zamezení průjezdnosti na místě samém... např. sloupky v horní a dolní části v uvedeném prostoru.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.