HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040320_4261


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozeny chodnik

Datum nahlášení: 04.03.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadeny poklop kanalu, někdo do nej dočasně navezl popelnici.


Lokalita závady: Maršovská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k opravě.