HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040324_ceca


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Znečištěná komunikace

Datum nahlášení: 04.03.2024

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Znečištěná komunikace v zadní části komplexu garáží ul.Bratislavská za želez. viaduktem v levé části,jsou tam hromady rozmáčeného listí,kom. odpady a vytváří se na komunikaci jezírko s částí olejů které neodtéká do kanalizace!


Lokalita závady: Bratislavská ev. č. 2024, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. 6.3. bude provedeno místní šetření, na jehož základě rozhodneme o dalším postupu.
-----------------------
Dobrý den, na odbor životního prostředí je předána informace včetně dokumentace o černých skládkách v celém prostoru garážového městečka v Bratislavské. Zmiňovaná levá část bude od listí dočištěna. Vpusti v této oblasti budou čištěny během měsíce června.