HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040423_84ec


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Autovrak na parkovišti

Datum nahlášení: 04.04.2023

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Dobrý den, dne 5. února jsem kontaktovala prap. Martin Jelen, OOP Teplice-Trnovany o to, že již delší dobu na parkovišti u domu Hlávkova 1449/8, Teplice stojí auto bez značek, čímž zabraňuje dalšímu autům v parkováním. Na okně má již vybledlou výzvu a i prap. Martin Jelen, mě informoval, viz. citace : Mezi autovraky se řadí vozidla odstavené dlouhodobě, např. bez registračních značek a s propadlou technickou kontrolou v době minimálně 6 měsíců. Prověrkou na místě bylo zjištěno, že Vámi uvedené vozidlo by mělo podmínky autovraku splňovat a i o této situaci informoval MP, ale bohužel se do dnes nic neděje. Prosím tedy o vyřešení této situace. Děkuji za ochotu a spolupráci. S pozdravem M.Rozlílková.


Lokalita závady: Hlávkova 1380, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo bude prověřeno MP a bude-li se jednat o vrak bude dále postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
EDIT: Majiteli byla zaslána výzva k odstranění vozidla. Dne 30.6.2023 byl dán pokyn k odstahu.