HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040424_6982


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezený Bio odpad

Datum nahlášení: 04.04.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Od března má probíhat svoz BIO odpadu opět každý týden v pondělí. Ale u našeho domu byl napsoeldy svezen loni v prosinci a od té doby je nádoba plná, tim pádem se vše hromadí do komunálního odpadu.


Lokalita závady: Jakoubkova 3330, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.