HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040516_1d76


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Výmol

Datum nahlášení: 04.05.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Hluboký výmol na silnici u vjezdu na kruhový objezd na křižovatce ulic Jana Koziny, Karla Aksamita a Nedbalova.


Lokalita závady: Nedbalova 778/47, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.Díra bude provizorně vyspravena, od 1.7.2016 bude zahájena rekonstrukce ul.J.Koziny v úseku od této křižovatky po ul.Přítkovskou.