HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 040516_e47a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Znečištění chodníku v Purkyňově ulici.

Datum nahlášení: 04.05.2016

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Dobrý den. Dnes 4.5.2016 v Purkyňově ulici prováděli "údržbu" zeleně - v uvozovkách proto, že takováto údržba je spíš udělání nepořádku, než očista prostoru. Pracovnice firmy tuto práci prováděli tím způsobem, že sekačkami na trávu posekali plevel, místo aby ho odstranili ze záhonů a posekaná tráva zůstala na silnici i chodníkách - včera bylo provedeno mytí vozovky a dnes vše znovu znečištěno - nelogické . Moje osmdesátiletá matka včera důkladně zametla chodník, protože tento magistrát neudržuje ani v zimě ani v létě, proto, že pan starosta veřejně prohlašoval, že se obyvatelé o chodníky starat nemají - my se o něj staráme pořád stejně, protože v zimě bychom se přerazili a v létě si nanosili svinčík do zahrady a po listí na podzim uklouzli. Děláme to tak stále a dobrovolně a včera byla celá ulice krásně čistá a dnes je opět těmito osobami ve stavu chlíva. Žádám proto, aby tito pracovníci důkladně zametli po sobě jak chodníky, tak vozovku. Informujte mě o zjednání nápravy. A pokud magistrát zaměstnává a platí za takovéto služby - je to vyhazování peněz oknem. Dříve v záhonech byly zasazeny růže a hlohy a v současnosti většina stromů byla pokácena a růže zplaněly, protože je nikdo neostříhal a ani nezalil - při ceně vody nelze očekávat, že budeme ještě zalévat městské záhony.


Lokalita závady: Purkyňova 2025/8, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Úklid po nekvalitně odvedené práci dodavatelské firmy byl dle mých informací proveden v pátek 06/05/2016. Zástupce dodavatele byl opětovně upozorněn na dodržování té části smlouvy, která se týká úklidu komunikaci (chodníků a silnic) po znečištění sekáním trávy. Ve věci "záhonu" v ul. Purkyňova: dřeviny byly pokáceny na základě dendrologického zhodnocení. Tento pás, oddělující chodník a silnici, neměl být nikdy záhonem v pravém slova smyslu - řada obyvatel si na částech tohoto "zeleného pruhu" vysázela květiny - zpočátku je možná i plela - později začaly zarůstat a "záhon" se jeví jako neupravený. V mapách, které jsou přílohou smlouvy na plnění, je tento pruh zanesen pouze k sekání a případnému ořezu keřů.
Vzhledem k momentálnímu stavu tohoto zeleného pásu plánuje ODŽP počátkem letošního podzimu jeho poměrně zásadní úpravu, a to včetně nových výsadeb.
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.