HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 041017_719f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Krupská ul. - krysy

Datum nahlášení: 04.10.2017

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Už po 2. v průběhu 10 dní vběhla za bílého dne do provozovny v Krupské ul. krysa - rovnou mezi zákazníky. To už nepovažuji za náhodu - je evidentní, že jsou přemnožené a nebojí se. Žádám město o deratizaci a neodkladné řešení situace.


Lokalita závady: Krupská 15/23, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jelikož se pravděpodobně jedná o výskyt potkanů ve splaškové kanalizaci, tak jsem Váš podnět předala deratizační společnosti VOMA-SERVIS, kterou má SČVK (majitel splaškové kanalizace) smluvně zajištěnou na provádění deratizace. Deratizaci jednotlivým majitelům provozoven a zařízení může nařídit pouze Krajská hygienická stanice.