HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 041219_a1eb


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad u popelnic

Datum nahlášení: 04.12.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nádoby na odpad v ulici Jaselská u areálu Perla jsou často přeplněné - viz obrázek.


Lokalita závady: Jaselská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Konkrétně kontejner na plasty je svážen 2x týdně (středa a a sobota) a dle záznamů GPS, které jsem teď nechala pro jistotu prověřit, nedošlo k žádnému výpadku svozu. Necháme tedy do tohoto stanoviště přistavit další kontejner na plasty tak, aby byla kapacita nádob dostačující. Svoz plastů bude dle pravidelného harmonogramu uskutečněn dnes. Zároveň byl na dispečink svozové společnosti zaslán požadavek na zajištění úklidu stanoviště.