HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050118_d920


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na ulici

Datum nahlášení: 05.01.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V ulici V. Hálka jsou velice dlouhé intervaly vyvážení tříděného odpadu - sklo před 1 měsícem, kontejner je přeplněn, skleněný odpad se válí na chodníku. Podobná situace je u kontejnerů s papírem a plastem. Tato situace se soustavně opakuje během roku, neboť do kontejnerů vozí tříděný odpad občané bydlící i mimo tuto lokalitu. Třídění odpadu se sice občané pečlivě věnují, ale vzhledem, že svoz je nefunkční, dochází ke zhoršení vzhledu lázeňského města a také ke zhoršení životního prostředí.


Lokalita závady: Vítězslava Hálka, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Od ledna byla pro toto stanoviště navýšena četnost svozu separačních nádob na papír a plasty z 1x týdně na 2x týdně a svoz nádoby na sklo z 1x měsíčně na 1x za 14 dní. Váš podnět jsem přeposlala na dispečink svozové společnosti ke zjednání nápravy a úklidu stanoviště a zároveň k prověření, zda již byla nově nastavená četnost svozu jednotlivých nádob začleněna do svozových tras. V nejbližší době by tedy již měly všechny nádoby kapacitně dostačovat i většímu náporu, pokud k Vám, jak píšete ukládají separovaný odpad i lidé z okolí.
Na stanoviště se zaměřím při pravidelných kontrolách, zda na něj posádky při svozu nezapomínají a doufám, že již bude stanoviště fungovat v čistotě jak má.