HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050323_8971


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozování mého majetku a majetku nájemníků.

Datum nahlášení: 05.03.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Žádám Vás o prořezání vzrostlých stromů v době vegetačního klidu. Jsem vlastníkem nemovitosti Školní 1019/19 v kat. nemovitostí Teplice, kat. území Teplice na listu vl. 8464 na parcele č.20 a dále parcely č.21. Na sousedícím pozemku ve vl. města Teplice se nachází vzrostlé stromy, které se opírají o mou nemovitost a poškozují fasádu a oplechování obvodové zdi mé výše jm. nemovitosti. Dále planá třešeň, která je vysoká jako dvoupatrová budova a nachází se bezprostředně v sousedství mé nemovitosti, zasahuje svými větvemi na mé nemovitosti. Plody, květy a listí padají na moji dlažbu a zaparkovaná auta. Na autech poškozují lak. Tuto přerostlou třešeň požaduji pokácet. Tímto Vás žádám o sjednání nápravy bez zbytečných odkladů. Fotodokumentaci přikládám. S přátelským pozdravem


Lokalita závady: Školní, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
Váš podnět byl prověřen na místním šetření. Z dřevin bude prořezána jen třešeň a to do konce dubna 2023. Ke kácení této dřeviny není zákonný důvod. Ostatní dřeviny nejsou v těsné blízkosti Vaší nemovitosti.


---------------------------------------------------------------
Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude tento týden prověřena na místním šetření. Poté Vás budu informovat o dalším postupu.