HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050416_77ab


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Silnice

Datum nahlášení: 05.04.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, navrhnout, zda by bylo možno opravit část silnice v úseku cca 20m. Celé je to takové hrbolaté, propadané a s několika menšími výtluky. Dříve již několikrát provizorně látované.


Lokalita závady: ulice Pod Doubravkou, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V současné době s opravou neuvažujeme, je třeba nejdříve vyřešit rekonstrukci splaškové kanalizace , která je v majetku SVS.