HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050418_aedc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Sesedání silnice

Datum nahlášení: 05.04.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Denisova 133/6 Teplice byla opravená kanalizace zasypání nebylo utemované a tedˇ si to sedá drží se v tom špinavá voda a projíždějící auta ná tím znečištují dům nedávno opravený.


Lokalita závady: Denisova 133/6, Teplice, 415 03, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude řešena v rámci reklamačního řízení s firmou, která prováděla opravu kanalizace.