HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050715_0c49


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odbočovací pruh Duchcovská Buzulucká

Datum nahlášení: 05.07.2015

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, se zjednosměrněním ulice Buzulucká, a tím že vjezd do ní z ulice Duchcovské je odbočování vlevo (s nutností dát přednost protijedoucím autům), vzniká špunt na křižovatce Duchcovská x Buzulucká/Sklářská kvůli tomu, že odbočovací pruh vlevo slouží zároveň i jako průjezdný rovně. Navrhuji změnit značení tak, aby levý pruh byl pouze pro odbočení do Buzulucké a pravý sloužil k průjezdu rovně a odbočení vpravo.


Lokalita závady: ulice Duchcovská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, dopravním inspektorát PČR byly schváleny navržené změny časů SSZ, doplnění vyklizovací šipky, úprava vodorovného a svislého dopravního značení v předmětné křižovatce. Předpokládáme, že provedení dopravních úprav proběhne do konce měsíce září 2015.