HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050721_7753


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek na sídlišti

Datum nahlášení: 05.07.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nepořádek na sídlišti! Jedná se bohužel o pravidelný stav, kdy jsou přeplněné popelnice. V létě se k tomu přidá i silný zápach. Popelnic je na sídlišti nedostatek, nebo by to chtělo častější svoz odpadu. Raději budu za svoz odpadu platit, jako je to v jiných obcích, než chodit domů kolem takovéhoto "bordelu". Popelnice nejsou ani umístěné v klecích a odpadky se pak rozfoukají všude kolem. Popelnice nejsou však užívány pouze lidmi, kteří v této lokalitě bydlí. Díky jejich umístění (u zastávky) sem sváží odpad i lidé spadající do okolních obcí. V jiných částech Teplic nemají kolem popelnic takový nepořádek, jako je u nás. Předem děkuji za zpětnou vazbu a věřím v brzké řešení této situace. S pozdravem Ing. Tereza Marhefková


Lokalita závady: Pražská 2972, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V tomto stanovišti by měl být počet nádob více než dostatečný, vzhledem k objektu, pro který je určen. Četnost svozu je nastavena na 3x týdně, častější svoz tedy již zajistit dle smlouvy nelze. Myslím, že do nedávna nádoby kapacitně dostačovaly a k nepořádku, který nyní popisujete jako pravidelný, bohužel mohlo dojít vlivem skluzu pravidelných vývozů o jeden den, a to bohužel ve dvou po sobě následujících týdnech, z důvodu poruchy na svozovém voze (cca v termínu od 21. do 30.6.), přičemž následoval "prodloužený" víkend, kdy bývá produkce odpadu zvýšená. Tato neblahá kombinace skutečně mohla zavinit zhoršení čistoty daného stanoviště. Při kontrolách se tedy na jeho stav aktuálně zaměřím, abychom případně přijali opatření k navýšení např. o další kontejner. Doufám však, že se nyní situace opět vrátí do normálu a takové opatření nebude potřeba. Vybudování klecového ohrazení by nejspíše pomohlo jak estetičtějšímu a praktičtějšímu uspořádání nádob, tak nechtěnému rozlétání odpadů. Zařadíme tedy toto stanoviště do plánovaných úprav.