HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050723_16af


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakované rušení nočního klidu

Datum nahlášení: 05.07.2023

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V oblasti kolme Zahradního domu se schází mnoho různorodých skupinek lidí a opakovaně ruší noční klid. Nejčastěji to bývá mládež v altánu a dospělí na terase hospody Zahradního domu. Problém by byl nejjednošuji vyřešen zvýšením ostražitosti městské policie v této oblasti.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět obratem předávám vedení Městské policie.
Děkuji